İTFAİYE OKULLARI'e dön

İtfaiye Meslek Liseleri

M.E.B.Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu meslek liseleri bünyesindeki okullarda İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanında eğitim veren okulların isim listesi.

itfaiyecilik itfaiye eri alımları


 

 • Ankara-İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 


 

 • Bursa-Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 


 

 • İstanbul-Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 


 

 • İzmir-Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 


 

 • Kocaeli-Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 


İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı

ALANIN TANIMI :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı altında yer alan dalın yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı altında yer alan İtfaiye Mesleğinde,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI :                                                                               

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ DALI                                                                       

Tanımı :İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Dalı: Kamu,özel kurum ve kuruluşları ile her türlü yapı,bina,tesis ve işletmelerin tasarımı,yapımı,işletimi,bakımı ve kullanımı aşamalarında,herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan,doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon,eğitim ve denetimini üstlenebilme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.                                                                                                                          

Amacı:İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında,“itfaiyecilik ve yangın güvenliği teknisyenliği”mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

GİRİŞ KOŞULLARI :Öğrencilerin sağlık durumu,İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı altında yer alan mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

 

İSTİHDAM ALANLARI :İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 • Yerel yönetimlerin itfaiye birimlerinde,
 •  Sivil savunma birimlerinde,
 • Havaalanları itfaiye birimlerinde,
 • Orman Genel Müdürlüğü itfaiye birimlerinde,
 • Rafineri ve kimyasal tesisler itfaiye birimlerinde,
 • Organize sanayi bölgeleri itfaiye birimlerinde,
 • Yangın güvenliği ekipmanları satışı yapan özel firmalarda,
 • Özel sektöre ait itfaiye birimleri vb.nde çalışabilirler.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER :                                                                                                   

Program;geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden,Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna gidebilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

 

BELGELENDİRME :

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda,kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ :

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.